Kwota pożyczki:
Okres spłaty: mies
Błąd weryfikacji licencji